Tháng Năm 10, 2024
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
By Quách Vũ Thường | |
Cùng với sự phát triển các yêu cầu người dùng, các hệ thống máy tính ngày càng trở lên lớn hơn, phức tạp hơn và phân tán hơn. Để thỏa mãn nhu cầu này, ban đầu người ta thường phải đầu tư những hệ thống tốn kém. Làm thế nào để giảm đi những chi phí không cần thiết mà vẫn thỏa mãn được nhu cầu sử dựng là một bài toán luôn được đặt ra. Điện toán đám mây là một trong những giải pháp tốt nhất để giải quyết được bài toán trên.