KHÓA HỌC BẢO MẬT WEB TRÊN NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ
40
Giờ
1
Modules
1
Lesson
Tổng quan khóa học

     Trước tình hình an ninh mạng hiện nay, việc phòng chống các hacker quốc tế, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống là nhu cầu thiết yếu đối với từng cơ quan, đơn vị. Với đội ngũ chuyên gia, thiết bị bảo mật hàng đầu Việt Nam, Trung tâm đào tạo SAIGONLAB tổ chức khóa học Bảo mật WEB nhằm mục đích trang bị cho học viên nền tảng kiến thức về bảo mật website và kiểm tra bảo mật ứng dụng web theo chuẩn OWASP. Chúng tôi tin tưởng khóa học này sẽ cung cấp cho cán bộ CNTT những kỹ năng cần thiết để giám sát và bảo vệ hệ thống website của đơn vị.

     Khóa học bảo mật web trên nền tảng mã nguồn mở cung cấp cho học viên những khái niệm liên quan đến bảo mật ứng dụng web, đặc biệt ứng dụng được xây dựng trên nền mã nguồn mở. Xa hơn, chúng tôi cung cấp đến học viên những kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác, nhằm giúp học viên nắm vững kỹ năng thực hành, ứng dụng những kiến thức thực tế làm việc.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để kiểm tra bảo mật ứng dụng web theo chuẩn OWASP.

 • Hiểu rõ các khái niệm liên quan đến bảo mật ứng dụng web
 • Hiểu rõ khái niệm về “web hacking”, các kiểu xâm nhập như SQL Injection, Session Hijack, DoS, Social Engineering v.v…
 • Nắm vững quy trình, phương thức tấn công vào ứng dụng, website.
 • Phương thức cài đặt, cấu hình máy chủ web an toàn
 • Xây dựng cơ chế mã hóa dữ liệu an toàn
 • Ứng dụng các phần mềm, công cụ bảo mật ứng dụng web như Mod-Security, IIS Lockdown, URL Scans v.v…
 • Phương thức lập trình web an toàn
Đối tượng khóa học
images

Lập trình viên, quản trị viên, sinh viên

images

Học viên quan tâm đến bảo mật website

Nội dung khóa học
 • Lesson 1: Introduction
 • Lesson 2: The Web Application Architecture
 • Lesson 3: The Methodology of Web Hacking
 • Lesson 4: Hacking Web Servers
 • Lesson 5: Authentication
 • Lesson 6: Authorization
 • Lesson 7: Attacking Session State Management
 • Lesson 8: Input Validation Attacks
 • Lesson 9: Attacking Web Database
 • Lesson 10: Hacking Web Application Management
 • Lesson 11: Web Client Hacking
 • Lesson 12: Other HackingWeb Application Security
 • Lession 13: Principles and model web application security
 • Lession 14: Optimize and Misconfigurations
 • Lession 15: Security Web Application Management
 • Lession 16: Security code
 • Lession 17: Securing Data with Encryption
 • Lession 18: Firewall web application