KHÓA HỌC CCNP SECURITY
1
Giờ
1
Modules
1+
Học Viên
Tổng quan khóa học

    CCNP Security hay Cisco Certified Network Professional Security là một trong những chứng chỉ hàng đầu được cung cấp bởi Cisco trong lĩnh vực bảo mật mạng. Đây là một chứng chỉ cấp cao hơn CCNA Security, tập trung vào các giải pháp bảo mật mạng phức tạp hơn và đòi hỏi kiến thức vững về mạng và bảo mật mạng, dành cho những người có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng hơn về bảo mật. CCNP Security là chứng chỉ cấp độ chuyên nghiệp thể hiện kỹ năng và kiến ​​thức của một cá nhân trong việc thiết kế, triển khai, hỗ trợ các giải pháp bảo mật trong một môi trường mạng do Cisco thiết kế. Bao gồm các công nghệ bảo mật, kiểm soát truy cập mạng, tường lửa, VPN, ngăn chặn xâm nhập và bảo mật nội dung. 

     Với đội ngũ chuyên gia, thiết bị Bảo mật hàng đầu Việt Nam, Trung tâm đào tạo SaigonLab tổ chức khóa học CCNP Security. Khóa học nhằm mục đích cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc cấu hình, bảo trì, và vận hành các giải pháp VPN dựa trên dòng sản phẩm ASA 5500 của Cisco, …

Mục tiêu khóa học

      Khóa học trang bị những kiến thức cần thiết để dự thi chứng chỉ quốc tế về bảo mật CCNP Security của Cisco

 • Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc cấu hình, bảo trì, và vận hành các giải pháp VPN dựa trên dòng sản phẩm ASA 5500 của Cisco.
 • Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc bảo mật trên router và switch Cisco, bao gồm các tính năng bảo mật lớp 2, IBNS trên nền 802.1x; triển khai IOS Firewall, IPsec – VPN, DMVPN, GRE over IPsec, GET VPN,… trên router Cisco.
 • Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai thiết bị IPS của Cisco.
 • Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình các chức năng trên thiết bị tường lửa ASA của Cisco
Đối tượng khóa học
images

Học viên đã hoàn thành 

chương trình CCNA Security

images

Học viên có kiến thức 

tương đương CCNA Security

Nội dung khóa học
SECURE: Securing Networks with Cisco Routers and Switches
 • Pre-Production Design
 • Complex Operations Support
 • Advanced Troubleshooting
FIREWALL: Deploying Cisco ASA Firewall Solutions
 • Cisco ASA adaptive security appliance Basic Configurations
 • ASA Routing Features
 • ASA Inspection Policy
 • ASA Advanced Network Protections
 • ASA High Availability
VPN: Deploying Cisco ASA VPN Solutions
 • Common Cisco ASA adaptive security appliance
 • VPN Configurations Components
 • ASA IP SEC S2S VPN
 • ASA EZVPN
 • ASA AnyConnect SSL VPNs
 • Basic EZVPN remote operations on the ASA 5505 using ASDM
 • ASA Clientless SSL VPNs
 • SSL VPN High Availability
IPS: Implementing Cisco Intrusion Prevention System IPS
 • Pre-Production Design
 • Complex Support Operations
 • Advanced Troubleshooting
sglab
CCNP SECURITY
ĐĂNG KÝ HỌC

CCNP SECURITY