KHÓA HỌC JNCIP-SEC
1
Giờ
1
Modules
1+
Học Viên
Tổng quan khóa học

    Chương trình JNCIP-SEC là chương trình chuyên sâu về bảo mật của Juniper Network. Khóa học được thiết kế nhằm mục đích trang bị đầy đủ kiến thức để xây dựng và tối ưu hệ thống mạng theo hướng bảo mật cao, cũng như khắc phục, ứng phó trước những tác động tiêu cực khách quan hay chủ quan đến hệ thống mạng

       Với đội ngũ chuyên gia, thiết bị bảo mật hàng đầu Việt Nam, Trung tâm đào tạo SAIGONLAB tổ chức khóa học JNCIP-SEC. Khóa học cung cấp chương trình chuyên sâu giúp những kỹ sư cao cấp đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp, các kỹ sư đang làm việc trong các đối tác của Juniper, muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia; cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ JNCIP-SEC, JNCIE-SEC của Juniper Networks...

Mục tiêu khóa học
  • Tham gia khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và tối ưu hệ thống mạng theo hướng bảo mật cao.
  • Khắc phục, ứng phó trước những tác động tiêu cực khách quan hay chủ quan đến hệ thống mạng.
  • Khóa học còn trang bị đầy đủ kiến thức để học viên có thể vượt qua kỳ thi JNCIP-SEC (JN0-633).
  • Khóa học còn là bước chuẩn bị cuối cùng về mảng lý thuyết cho những học viên muốn tham gia kỳ thi JNCIESEC của Juniper.
Đối tượng khóa học
images

Học viên đã có chứng chỉ JNCIS-SEC 
hoặc kiến thức tương đương
images

Kỹ sư cao cấp, kỹ sư là đối tác Juniper 
muốn nâng cao kiến thức lên mức chuyên gia
Nội dung khóa học

1. AppSecure

2. Junos Layer 2 Packet Handling and Security Features

3. Virtualization

4. IOS ACLs

5. Advanced NAT Concepts

6. IPsec Implementations

7. Advanced NAT Concepts

8. IPsec VPN Case Studies and Solutions

9. Troubleshooting Junos Security

1. Introduction to Intrusion Prevention Systems

2. IPS Policy and Initial Configuration

3. IPS Rulebase Operations

4. Custom Attack Objects

5. Additional Attack Protection Mechanisms

6. IPS Logging and Reporting

sglab
prof_jncip_sec
ĐĂNG KÝ HỌC

JNCIP-SEC