KHÓA HỌC PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
40
Giờ
1
Modules
1+
Học Viên
Tổng quan khóa học

     Nguy cơ mã độc hại là nguy cơ mà các tổ chức phải đối mặt nhiều nhất khi nói đến an toàn thông tin. Khác với trước đây các mã độc hại chỉ tập trung vào phá hoại hoạt động trên các hệ thống thì ngày nay mã độc hại còn được sử dụng như một công cụ để hacker thực hiện các hành vi như: Đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, gián điệp, công cụ tấn công, ddos… và các tấn công từ mã độc hại ngày nay thường nhắm thẳng vào các lợi ích về kinh tế, chính trị,...

      Chính vì vậy, để bảo vệ cho bản thân cũng như tổ chức của bạn khỏi mã độc, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích mã độc là vô cùng cần thiết. Đây là nền tảng để lên phương án, kế hoạch chống lây lan cũng như ngăn chặn mã độc tác động lên hệ thống.     

Đối tượng khóa học
images

Quản trị hệ thống

images

Quản trị mạng

images

Quản trị lý hệ thống CNTT

images

Cá nhân yêu thích muốn tìm hiểu về bảo mật

Nội dung khóa học
 • Bài 01: Giới thiệu về malware và phân tích malware
 • Bài 02: Thiết lập môi trường làm việc và công cụ
 • Bài 03: Hệ điều hành Windows
 • Bài 04: Windows PE file format basic
 • Bài 05: Kỹ thuật phân tích tĩnh cơ bản
 • Bài 06: Kỹ thuật phân tích động cơ bản
 • Bài 07: Kỹ thuật phân tích tĩnh nâng cao
 • Bài 08: Kỹ thuật phân tích động nâng cao
 • Bài 09: Khôi phục lại mã C
 • Bài 10: Packer và Unpacking
 • Ôn tập + Kiểm tra
sglab
Madoc
ĐĂNG KÝ HỌC

PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC