KHÓA HỌC CCNA SECURITY
1
Giờ
1
Modules
1+
Học Viên
Tổng quan khóa học

    Chứng chỉ CCNA Security là chứng chỉ ở mức độ bắt đầu cho chuyên ngành bảo mật (security) của hãng Cisco. CCNA Security cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo mật mạng cho các chuyên gia mạng cơ bản hoặc những người mới bắt đầu trong ngành công nghệ thông tin. CCNA Security tập trung vào các khái niệm, công nghệ và kỹ thuật cơ bản liên quan đến bảo mật mạng. Người học sẽ đạt được những kỹ năng để phát triển một hạ tầng mạng bảo mật, nhận dạng các mối đe dọa và loại trừ các mối đe dọa đối với một hệ thống mạng dùng giải pháp của Cisco. Khi học và nghiên cứu công nghệ mạng của Cisco System, sẽ thấy được những công nghệ mạng tiên tiến nhất hiện nay. Có thể thấy, các kỹ sư hay chuyên viên sau khi thi đạt chứng chỉ CCNA đều được trang bị đầy đủ kiến thức mạng nền tảng bao gồm cả mạng LAN, WAN, CDN, Router, và Internet Protocol. 

       Với đội ngũ chuyên gia, thiết bị bảo mật hàng đầu Việt Nam, Trung tâm đào tạo SAIGONLAB tổ chức khóa học CCNA Security. Khóa học cung cấp chương trình chuyên sâu giới thiệu an ninh mạng trên nền tảng Cisco theo một trình tự hợp lý của sự phát triển công nghệ.

Mục tiêu khóa học
  • Hiểu được những mối đe dọa bảo mật đến hạ tầng mạng.
  • Cấu hình những tính năng bảo mật cơ bản trên Router và Switch Cisco.
  • Hiểu và hiện thực tính năng xác thực, cấp quyền và ghi nhận sự kiện trên Router Cisco thông qua giao thức Tacacs+ và Radius.
  • Giảm thiểu những mối đe dọa vào thiết bị và mạng dựa vào tính năng ACL.
  • Cấu hình tính năng quản lý thiết bị dùng SSH và Syslog.
  • Hiểu và hiện thực những tính năng bảo mật với IOS Firewall và IOS IPS.
  • Hiểu và hiện thực tính năng VPN cho những kết nối site-to-site.
  • Nắm được những kiến thức cơ bản về những kỹ thuật mã hóa, chữ ký số.
  • Hiểu biết về công cụ quản lý bảo mật Cisco Security Device Manager (SDM).
Đối tượng khóa học
images

Học viên đã hoàn thành 
chương trình CCNA
images

Học viên có kiến thức 
tương đương CCNA
Nội dung khóa học

1. Common Security Threats

2. AAA on Cisco Devices

3. Security and Cisco Routers

4. IOS ACLs

5. Secure Network Management and Reporting

6. Common Layer 2 Attacks

7. Cisco Firewall Technologies

8. Cisco IPS

9. VPN Technologies

Thời lượng: 60 giờ học.

sglab
CCNA SECURITY
ĐĂNG KÝ HỌC

CCNA SECURITY