KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN AN NINH MẠNG SECURITY+
1
Giờ
1
Modules
1
Chapter
Tổng quan khóa học

    Chuyên viên An ninh mạng là chương trình đào tạo chuyên đề chuyên sâu về bảo mật, mã hóa và an ninh mạng, chuyên gia tư vấn và triển khai các hệ thống bảo mật và an ninh cho hệ thống máy chủ và mạng máy tính theo chương trình đào tạo chuẩn Security+ của CompTIA.

    Nội dung đào tạo thiết thực, học lý thuyết, cập nhật công nghệ mới gắn liền với công việc thực tiễn giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Trong khóa học này, học viên sẽ được cung cấp kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần cứng, hệ điều hành và hệ thống mạng cần thiểt để thực thi các dịch vụ bảo mật trong bất kỳ loại hình mạng máy tính nào.

Mục tiêu khóa học
 • Hiểu biết sâu về bảo mật hệ thống như: AAA, System Hardenning...
 • Các hình thức tấn công hệ thống mạng như: DoS, DDoS, SYN attack, Password crack, Buffer Overflows Exploitation, Spoofing, Man in the Middle attack, Virus, Worm, Trojan, Backdoor, Vulnerability Exploitation, ... và các giải pháp phòng chống.
 • Các kiến thức, phương pháp mã hóa thông tin Symetric Key, Asymetric Key, Hashing Function (RSA, AES, DES, 3DES, MD5, SHA-1, PKI, ... và chữ ký điện tử: SHA-1, RSA...).
 • Các kiến trúc bảo mật hệ thống mạng như: Firewall, DMZ, IDS, Honeypots, ...
 • Tổ chức và vận hành hệ thống một cách an toàn và hiệu quả.
Đối tượng khóa học
images

Kỹ sư, kỹ thuật viên quản trị mạng

images

Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu an ninh mạng

images

Dùng chứng chỉ Security+ thay cho MCSA

Nội dung khóa học
PART I: SECURITY CONCEPTS
 • Chapter 1:General Security Concepts
 • Chapter 2: Operational Organizational Security
 • Chapter 3: Legal Issues, Privacy, and Ethics
PART II: CRYPTOGRAPHY AND APPLICATIONS
 • Chapter 4: Cryptography
 • Chapter 5: Public Key Infrastructure
 • Chapter 6: Standards and Protocols
PART III: SECURITY IN THE INFRASTRUCTURE
 • Chapter 7: Physical Security
 • Chapter 8: Infrastructure Security
 • Chapter 9: Authentication and Remote Access
 • Chapter 10: Wireless Security
PART IV: SECURITY IN TRANSMISSIONS
 • Chapter 11: Intrusion Detection Systems
 • Chapter 12: Security Baselines
 • Chapter 13: Types of Attacks and Malicious Software
 • Chapter 14: E-Mail and Instant Messaging
 • Chapter 15: Web Components
PART V: OPERATIONAL SECURITY
 • Chapter 16: Disaster Recovery and Business Continuity
 • Chapter 17: Risk Management
 • Chapter 18: Change Management
 • Chapter 19: Privilege Management
 • Chapter 20: Computer Forensics
sglab
logo
ĐĂNG KÝ HỌC

SECURITY+