Learning
Cisco Certified Network Associate (CCAN)
By Thư Anh | |
CCNA là viết tắt của Cisco Certified Network Associate. Đây là một chứng chỉ nghề quốc tế về lĩnh vực công nghệ mạng do Cisco System – hãng sản xuất thiết bị mạng nổi tiếng trên thế giới, cấp bằng và chứng nhận. Hiện tại, 150 quốc gia trên thế giới công nhận và sử dụng chứng chỉ CCNA.
Technology Enhanced Learning
By | | 0 Comments |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum has been the industry's stand.