Cisco Certified Network Associate (CCAN)
CCNA là viết tắt của Cisco Certified Network Associate. Đây là một chứng chỉ nghề quốc tế về lĩnh vực công nghệ mạng do Cisco System – hãng sản xuất thiết bị mạng nổi tiếng trên thế giới, cấp bằng và chứng nhận. Hiện tại, 150 quốc gia trên thế giới công nhận và sử dụng chứng chỉ CCNA.

CCNA là viết tắt của Cisco Certified Network Associate. Đây là một chứng chỉ nghề quốc tế về lĩnh vực công nghệ mạng do Cisco System – hãng sản xuất thiết bị mạng nổi tiếng trên thế giới, cấp bằng và chứng nhận. Hiện tại, 150 quốc gia trên thế giới công nhận và sử dụng chứng chỉ CCNA.

Đặc biệt, đây còn là một trong 10 chứng chỉ nghề nghiệp hàng đầu trên toàn cầu về kiến thức toàn diện, kỹ năng, cũng như mức độ chuyên nghiệp về lý thuyết và thực hành công nghệ mạng của những người học chứng chỉ này.

Khi học và nghiên cứu công nghệ mạng của Cisco System, bạn thấy được những công nghệ mạng tiên tiến nhất hiện nay. Có thể thấy, các kỹ sư hay chuyên viên sau khi thi đạt chứng chỉ CCNA đều được trang bị đầy đủ kiến thức mạng nền tảng bao gồm cả mạng LAN, WAN, CDN, Router, và Internet Protocol.

Chi tiết chương trình đào tạo chứng chỉ CCNA

Người tham gia chương trình đào tạo chứng chỉ CCNA sẽ được trang bị, bổ sung đầy các kiến thức về ngành hệ thống thông tin quản lý mạng, cụ thể như:

  • Network Fundamental (OSI, Cabling, Network Basics. Subnet, TCP/IP, v.v.)
  • Switching (Etherchannel, Ethernet LAN, Switch, VLAN, Trunking, v.v.)
  • Routing (OSPF, HA Layer 3, EIGRP, Router, Static Routing, v.v.)
  • Ip services (TRACEROUTE,  ICMP, CDP, ACL, DHCP, ARP, v.v.)
  • IP6
  • WAN (Frame – relay, VPN, PPoE, Leased line (HDLC, PPP), v.v)

Bên cạnh đó còn khá nhiều các chuyên ngành cơ bản xung quanh.

Lợi ích khi sở hữu chứng chỉ CCNA

  • CCNA là chứng chỉ CNTT nền tảng cần có
  • CCNA giúp mở rộng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp
  • CCNA là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu