ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐ TẠI NINH THUẬN

    Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương nắm vững kiến thức về chuyển đổi số, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, quá trình thực hiện chuyển đổi số từ đó có được nhận thức, tầm nhìn và xây dựng giải pháp phù hợp thực hiện chuyển đổi số cho đơn vị. Kết thúc khoá học, các học viên có thể:

  • Hiểu rõ về chuyển đổi số nói chung và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2003; các chủ trương của Chính phủ, của địa phương liên quan đến chuyển đổi số.
  • Hiểu được vị trí, vai trò của các cá nhân, chủ thể trong Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, sự cần thiết của nguồn nhân lực số và những kỹ năng lao động mới cần có.
  • Hiểu được quá trình chuyển đổi số của chính phủ, doanh nghiệp, người dân.
  • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và vai trò của người lãnh đạo trong việc triển khai chiến lược chuyển đổi số.
  • Nhận thức được những khó khăn, thách thức về an toàn thông tin trong việc chuyển đổi số và nắm được một số giải pháp an toàn số.
10
11

      Các hoạt động tại buổi đào tạo  

      SAIGONLAB tham gia Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với đội ngũ giảng viên: Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số Bộ Thông tin và Truyền thông, Chuyên gia tư vấn, đào tạo chuyển đổi số Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chuyên gia tư vấn, đào tạo; chuyên gia giải pháp công nghệ từ các doanh nghiệp. 

Đối tượng

Lãnh đạo UBND Tỉnh, các sở, cơ quan/ban/ngành/đoàn thể Tỉnh.

Trưởng/Phó Cơ quan ban/ngành/Đoàn thể Huyện.

Lãnh đạo UBND các xã/thị trấn.

Thời lượng

1 ngày / 2 buổi

Hình thức

Tập trung

Nội dung chương trình

     1. Hiểu đúng về chuyển đổi dung.

     2. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030.

     3. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp và người dân.

     4. Những khó khăn, thách thức về ATTT trong việc chuyển đổi số và một số chính sách an toàn số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *