Tháng Tư 18, 2024
KỸ THUẬT PASSWORD ATTACK
By Quách Vũ Thường | | 0 Comments |
Dù hiện tại thế giới có rất nhiều phương thức xác thực mới, như sinh trắc học, chữ ký số,...tuy nhiên password vẫn là một thứ không thể thay thế ở nhiều hệ thống, hệ điều hành. Password Attack là một hình thức tấn công đã cũ nhưng vẫn mang nhiều phiền toái cho cá nhân, doanh nghiệp bị hacker nhắm đến.
KĨ THUẬT SOCIAL ENGINEERING
By Quách Vũ Thường | | 0 Comments |
Con người có nhân cách, có tâm lý, tình cảm là những thứ mà các vật nhân tạo chưa thể có được. Và Social Engineering chính là phương pháp tấn công vô cùng nguy hiểm dựa trên những điểm yếu này.